FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Doradztwo podatkowe

·         doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej

·         doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania

·         interpretacje i wyjaśnienia przepisów podatkowych

·         sporządzanie opinii prawno-podatkowych

·         optymalizacja zobowiązań podatkowych

·         audyty podatkowe (analiza poprawności rozliczeń podatkowych)

·         doradztwo w zakresie ceni transferowych

·         inne

 

Udział w postępowaniu podatkowym

  • reprezentowanie przed organami podatkowymi

  • reprezentowanie przed organami skarbowymi

  • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA)

  • uczestniczenie w czynnościach kontroli podatkowej i skarbowej przedsiębiorstwa

  • kontrola skarbowa

  • kontrola z Urzędu Skarbowego

  • kontrola podatkowa

  • sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism w postępowaniu podatkowym

 

 

Do Państwa stałej dyspozycji pozostaje nasz doradca podatkowy – Monika Łukasiewicz

 

tel. (061) 86 888 05

 

podatki@matysiak-kancelaria.pl